Ledare

Är kyrkorna preppade för krig?

LEDARPODDEN. Så kan kyrkorna förbereda sig i en tid av krigslarm

Lyssna på podden här

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) sa under konferensen Folk och försvar i Sälen att det kan bli krig i Sverige och att vi måste förbereda oss. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Budskap om att krig är nära sprids i sociala medier och barn och unga har frågor och kan känna rädsla och ångest. Hur kan kyrkorna möta detta?

Dagens Frida Park och Fredrik Wenell samtalar med Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd, om nödvändiga förberedelser kyrkorna behöver göra, vad det innebär att vara mobiliserad samt behovet av ett levande samtal så att kristna reflekterar och kan bli grundade i sin egen inställning till pacifism, försvar och krig.

”Vi behöver prata om fredsteologi i en tid av krig”, säger Camnerin och berättar att hon är avogt inställd till begreppet ”fredsskadad” i den meningen att det skulle vara negativt att bara ha upplevt fred – som ju borde vara normaltillståndet. Varje individ bör vara vaksam, men också nykter så att man inte dras med och i stället står emot rädsla som riskerar att dra isär samhället och skapar passivitet.

”Vi behöver förebygga och verka för fred långt innan kriget har börjat”, säger Fredrik Wenell.

Varje kyrka behöver se över sin beredskap, sin förmåga att fortsätta som vanligt med till exempel barn- och verksamhet men också redan nu göra en prioritering – vad är viktigast, samt se över möjligheter att fortsätta fira gudstjänst och predika evangelium även i krigstid – det är att ha en slags andlig beredskap.

Lyssna på alla avsnitt av Ledarpodden här

Fler artiklar för dig