Ledare

Se upp med destruktiv andlighet

Fredrik Wenell: Gemensamma kännetecken på destruktiva rörelser

Andlighet kan vara ganska ointressant, och potentiellt sett också farligt. Det kan bli en makt som binder människor i destruktiva mönster och kan användas av personer som vill utnyttja andra. Andlig längtan kan såklart också vara en väg till samtal om kristen tro. Tron på Jesus befriar alltid.

Dagen har precis skrivit om att det är 20 år sedan de fruktansvärda händelserna uppdagades i Knutby. Ledarna i Knutby använde den kristna tron för att styra människor men också till att utföra fruktansvärda dåd. Andlig manipulation, även i andra sammanhang än kristna, kan även ske i mindre format, men för enskilda personer kan det vara förödande.

Kalla Fakta har avslöjat djupt destruktiva mönster inom den så kallade Light and Love-communityn, som Dagen skrivit om. Det är inte en organisation utan en löst relaterade rörelser med oberoende andliga entreprenörer. När Kalla Fakta besöker några av de mer inflytelserika företagarna möter de häpnadsväckande påståenden.

Ett drag i destruktiv andlighet är att man varnar för människor som riskerar att bli ”ljustjuvar”, eller i vardagligt tal – energitjuvar, som hindrar en individs andliga tillväxt.

—  Fredrik Wenell

Till exempel, om en person inte fortsätter utvecklas på väg mot det som kallas 5D kan det vara värt att göra en “reset”, alltså avsluta sitt liv och påbörja ett nytt - eftersom man tror på reinkarnation. Man uppmanar alltså människor att avsluta sitt liv för att överväga en nystart “i nästa”.

Det finns vissa drag som överlappar i destruktiv andlighet. Det handlar för det första om ett slags otålighet. Man predikar att människan har rätt till helande om vederbörande förhåller sig på rätt sätt till de andliga energierna. I livet med Jesus finns möjlighet till helande och upprättelse, men det finns också ett “redan nu men ännu inte” som är ständigt närvarande. Helande, tillväxten och upprättandet är tecken på att skapelsen i Jesus har är på väg mot fullbordan.

Det andra draget i destruktiv andlighet är att man varnar för människor som riskerar att bli ”ljustjuvar”, eller i vardagligt tal – energitjuvar, som hindrar en individs andliga tillväxt. I Love and Light-rörelsen uppmanas människor därför att dra sig undan sådana människor som riskerar den andliga utvecklingen.

Jesus-rörelsen kallar människor att tillsammans göra precis tvärtom. Jesus gick till dem som ansågs vara hinder. Den kristna församlingen är kallade att göra samma sak.

Det tredje draget är att jaget står i centrum. Alla människor antas inom sig själva bära på ett sant jag. Men för att hitta tillbaka till det behöver man rena sig och hitta tillbaka till universums energier som man menar kan hjälpa dig att vara dig själv.

I kristen tro lär arvsynden att jaget är brustet. Det går inte att komma tillbaka till det på egen hand. Det kristna budskapet handlar snarare om att ge upp de egna strävandena och ge sitt liv till Jesus. Det är paradoxalt nog först då en människa finner sig själv.

Att det finns ett förnyat intresse för andliga frågor är såklart bra eftersom det öppnar upp för frågor bortom det materiella. Men kristen tro är tydlig med att det är inte människans andlighet som kommer rädda världen. Det kan bara Jesus göra.

Fler artiklar för dig