Ledare

Gränssprängande satsningar behövs för att nå unga med Jesus

Ledarpodden: Är Alpha nog för att nå unga?

Kyrkan behöver tänka nytt för att nå en ny generation. I dagens avsnitt av Ledarpodden möts Fredrik Wenell, ledarskribent, Marie-Louise Nilsson, nationell ledare Alpha Sverige och Emma Bergkvist, Alpha Youth, för ett samtal om vad som behöver göras.

Utgångspunkt i podden är den miljardsatsning som Anglikanska kyrkan nu gör för förnyelse och för att nå unga. Är Alpha fortfarande tillräckligt?

Alpha, ett koncept ursprungligen från Anglikanska kyrkan i England, har i 30 år varit ett framgångsrikt sätt att nå en ny publik med evangeliet. Men samtidigt förändras världen och många församlingar och kyrkor behöver nu tänka nytt för att nå ungdomar.

Det är viktig att förstå den digitala världen där unga lever. Detta samtidigt som församlingar och ledare behöver ha med sig att unga har en längtan efter andlighet och mening. Den digitala världen, och det ibland oklara gränslandet mellan det digitala och det fysiska, blir då helt avgörande för att nå unga.

I podden diskuteras även hur unga och äldre kan läsa samma Bibeltext på helt olika sätt. De olika perspektiven och utgångspunkterna kan vara en utmaning för kyrkan. Här finns det en generationsklyfta i hur vi ser på Gud och Guds betydelse för världen.

Kyrkan behöver förnya sig om evangeliet ska kunna nå ut. Ha fokus på mission men också på de nya utmaningar som en ung generation står inför – främst klimathotet. Här har kyrkan en nyckelroll för att vara relevant i vår tid.


Fler artiklar för dig