Ledare

Det sekulära är inte längre neutralt

Kommentar: Att Humanisterna blir trossamfund fastslår saken

Nyligen blev det klar att Förbundet Humanisterna blivit registrerade som ett trossamfund. Detta efter en dom i Förvaltningsrätten som gav Kammarkollegiet backning i ett tidigare beslut.

Numera kan alltså Humanisterna, ihop med bland annat Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan men också AIK-supportergruppen Vår svartgula sal, titulera sig som trossamfund. Med de rättigheter som följer därtill.

Humanisterna har visserligen en gemensam samling värderingar och trossatser och liknar på det sättet flera riktiga religioner - i alla fall sett utifrån. Rättigheterna som Humanisterna är ute efter är inte minst möjligheten att söka statliga bidrag. Skattepengar fördelas till samfunden och nu har även det ateistiska förbundet möjlighet att äska pengar, med konsekvensen att kakan blir mindre för övriga att dela på.

Staten ska vara neutral inför olika religioner. Men det blir lite lätt struligt när staten sätter godkäntstämpel på vad som är religion och inte. Gränsdragningsproblematiken leder till att den statliga sanktionen av Humanisterna urholkar religionsbegreppet.

En positiv sak med registreringen är dock att det nu blir tydligt att sekulärt inte är neutralt. Det “sekulära samhället” är inte objektivt och neutralt: sekulärismen är numera likställd med annan religion. Vilket Förvaltningsrätten slagit fast.

Fler artiklar för dig