Ledare

Hundratals kristna barn kidnappade

Steven Crosson: Medan världen tittade bort har över 350 000 dött

I slutet av förra veckan kidnappades nära 300 barn i Nigeria i flera attacker på civila. En nyhet som i skuggan av krigen i Ukraina och Gaza knappt blev så mycket som en notis i svenska medier.

Den organisation som misstänks för merparten av den senaste tidens kidnappningar är Boko Haram, en militant islamistisk grupp som motsätter sig inflytande från vad man anser vara ett korrupt och dekadent västerland. Namnet Boko Haram betyder ”västerländsk utbildning är förbjuden” och terrororganisationen anser att utbildning inte bör ske annat än i koranskolor. Om alls. Den islamistiska gruppen strider för att en islamistisk stat, bygd på sharia, ska upprättas. Det spekuleras om skälet till att just skolor – och därmed elever – återkommande blivit mål för Boko Harams våld skulle kunna bero på att dessa anses alltför västerländska.

Efter kidnappningarna söker nigeriansk militär efter de bortförda barnen. Även civila, föräldrar och anhöriga, deltar i letandet. Det finns ett starkt internt tryck att få hem barnen. Samtidigt är detta inte första gången en kidnappningsvåg sker i landet. 2014 kidnappades runt 300 barn, också då av Boko Haram, vilket fick återverkningar över hela världen. Under rop om att ”ta hem våra flickor” (bring back our girls) spred sig då protesterna globalt och på sociala medier. Flera av flickorna våldtogs, fick ingå ”giftermål” med medlemmar av terrorgruppen samt tvingades att konvertera till islam. Än i dag är runt 100 av flickorna som kidnappades 2014 borta. Kanske är de kvar i fångenskap. Kanske är de döda.

Nigeria har, som den här ledarsidan tidigare skrivit om, länge plågats av islamistisk våld. Lidandet är oerhört och riktas ofta mot kristna. Landet är uppdelat i en sydlig del som primärt är kristen och en nordlig del där majoriteten av befolkningen är muslimsk. De senaste tidens våldsdåd har framförallt skett i de centrala och norra delarna av landet. När Open Doors sammanställer data över förföljda kristna i världen räknar man med att var annan kristen som dör för sin tro gör det just i Nigeria.

Våldet har en demografisk ansats som för tankarna till utstuderat folkmord.

—  Steven Crosson

Mycket av våldet som sker mot kristna nigerianer är utstuderat. Flickor som kidnappas används som sexslavar och tvångskonverteras. Om de ändå lyckas fly sina förövare är det inte ovanligt att de får svårt att komma hem igen till sina familjer, då de blivit utsatta för sexuella våld. Unga män, eller mer korrekt pojkar, rövas bort från sina familjer för att på så sätt slå undan benen för framtida kristna familjebildare. Våldet har en demografisk ansats som för tankarna till utstuderat folkmord.

När människorättsorganisationer beräknar hur många som dittills dött som en konsekvens av våldet i Nigeria uppskattade man att runt 52 000 blivit direkt mördade av islamistiskt våld och runt 350 000 omkommit av indirekta orsaker, såsom undernäring. 90 procent av dödsoffren beräknas ha varit under fem år. Oerhörd statistik. Bakom varje siffra ett liv. Ett barn. Vi behöver bryta tystnaden och tala om - och be för - våra trossyskon i Nigeria.

Fler artiklar för dig