Ledare

Skriande prästbrist - eller?

Ledarpodden. Tre kyrkoherdar samtalar med Frida Park om Svenska kyrkans utmaningar

Överallt talas det om prästbristen i Svenska kyrkan. Debattartiklar, ledarartiklar och analyser skrivs som vrider och vänder på det som beskrivs som en rekryteringskris. Hur hamnade Svenska kyrkan här, vilka konsekvenser får det och hur kommer man vidare? Tillsammans med Ingrid Augrell, kyrkoherde i Bollnäs, Stefan Klint, kyrkoherde i Floby och Kristin Molander, kyrkoherde i Danderyd, samtalar Dagens opinionsredaktör Frida Park om stelbent organisation, behov av att kunna individualisera prästutbildningen, reklam för prästyrket, men också om hur utbredd bristen egentligen är. Vem har bestämt hur många präster som behövs? Och finns det en dimension av bristande andligt självförtroende: måste det till en präst varje gång det ska knäppas händer?

Det blir ett samtal som spänner från frågor om stad och land, ecklesiologi (kyrkosyn), kallelsevisshet, statskyrkomentalitet till individualismens inverkan och rena rama grekiskan.

Lyssna på hela samtalet här:

Fler artiklar för dig