Ledare

Inte kränkande att tacka Gud för maten

Frida Park: Fördomsfulla politiker ska inte begränsa barns rättigheter

Är det lämpligt med politiker som låter fördomar påverka omdöme och beslut? De tre rödgröna Göteborgspartiernas hållning emot de kristna förskolorna Kvarteret är häpnadsväckande. I sitt yttrande till förskolenämnden torgför ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet märkliga påståenden om enskilda personer som sitter i bolagets styrelse och detta utifrån förutfattade och ogrundade antaganden om religiösa i allmänhet och Hillsong i synnerhet. ”Fundamentalistisk tolkning av Bibeln”, ”erbjuder omvändelseterapi” och” sekt där avhoppare trakasseras”. För säkerhets skull la de till att fristående skolor skulle bidra till segregation.

Ja, företrädarna för S, MP och V var så oroade över den kristna kopplingen att de bestämde sig för att avslå ansökan om att ombildas från ideell förening till icke vinstdrivande aktiebolag: ”Vi föreslår att avslå ansökan på grund av att bordsbön är rutin vid måltider i förskolorna.” Alltså inte på grund av fundamentalistiska predikningar, inte på grund av omvändelseterapi, inte på grund av trakasserier, inte på grund av segregation (något sådant kan de så klart inte styrka); utan på grund av ”Tack gode Gud för maten, amen”.

Att få ta del av en religiös tradition kan berika, skapa tillhörighet och främja den existentiella hälsan.

—  Frida Park

Nu har förvaltningsrätten gett förskolan rätt. Eftersom förskolan informerat föräldrarna som satt sina barn i förskolan att bordsbön förekommer och att den som önskar kan säga en annan ramsa är lagkraven uppfyllda. Självklart ska konfessionella inslag vara frivilliga. Och när vi talar om så små barn är balansgången särskilt viktig. Barn har också religionsfrihet, men det innebär inte, oavsett vad S, MP och V i Göteborg tycks tro, enbart frihet från religion utan också till religion.

Det är en blind fläck många svenskar har, och ofta bland partier vänsterut, att barnkonventionen garanterar barns rätt till andlighet. Religion är inte skadligt. Men det kan vara skadligt. Och därför har vi lagstiftning på plats som nogsamt garanterar barn tanke- och trosfrihet. Hedersnormer, radikalisering och parallellsamhällen måste tas på allvar, förebyggas och motverkas.

Att få ta del av en religiös tradition kan berika, skapa tillhörighet och främja den existentiella hälsan. Politikerna från S, MP och V borde gå på studiebesök till valfri kyrka där barn får samtala om existentiella frågor, vara en del av ett större sammanhang och lär sig om vikten att engagera sig för ett bättre samhälle. På köpet kan de få lära sig att den gyllene regeln är något kyrkans upphovsman, Jesus, hittade på. Ja, i de allra flesta av frikyrkorna nämndpolitikerna känner sådan oro inför finns ett levande och rikt demokratiskt arv.

Denna överängslighet är inte bara fördomsfull, den bidrar till att skapa stigma och att barn som växer upp i troende familjer riskerar att möta kränkningar och fråntas sina rättigheter. Politikerna i Göteborgs förskolenämnd bör noga betänka att deras utmålande av troende som problematiska, ja, rent av farliga, kan vara en större kränkning av barns religionsfrihet än vad en bordsbön är.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar