Ledare

Attacken i Rafah visar på behovet att skydda civila

Kommentar: Israel måste följa krigets lagar

Ett tältläger utanför staden Rafah på Gazaremsan har attackerats av den israeliska försvarsmakten (IDF) med flera civila palestinier döda som följd. Antalet omkomna beräknas till minst 45, enligt det Hamaskontrollerade hälsoministeriet, men kan komma att öka. Rapporter och bilder från brinnande tält och byggnader visar på en stor förstörelse och ett stort lidande.

Efter attacken har flera internationella ledare krävt ett stopp av kriget. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har beskrivit attacken som ett tragiskt misstag och att en utredning nu ska komma till stånd. Eventuellt berodde attacken, som också dödade två Hamasledare, på ett tekniskt misstag.

Israel har en självklar rättighet att försvara sig mot terrororganisationen Hamas som styr i Gaza och som startade kriget i och med massakern på oskyldiga israeler den 7 oktober. Men Israel har också en skyldighet att föra försvarskriget i enlighet med internationell rätt och att värna civila.

Även om Hamas inte tvekar att till exempel använda sig av mänskliga sköldar, det vill säga att gömma sina terrorister bland civilbefolkning, behöver IDF vinnlägga sig om att minska antalet civila dödsoffer. Det är viktigt främst för de oskyldiga palestinier som annars riskerar att drabbas svårt men också för att Israel inte helt ska tappa sin legitimitet och sitt internationella stöd.

Fler artiklar för dig