Ledare

Vilket parti får de kristnas EU-röster?

Frida Park: Många anledningar för kristna att engagera sig inför EU-valet

Frågan är om det är några partier som känner genuint engagemang inför EU-valet. De tre partierna som riskerar att åka ur, kanske (L, KD och C). Men maken till ljummen valrörelse har sällan skådats.

Inte ens i och med Folklistans inträde blev det så särskilt mycket mer drag under galoscherna. I ett val där bara ungefär hälften av de svenska väljarna ens orkar bemöda sig att ta sig till valurnorna finns det möjligheter för populistiska initiativ att vinna gehör. Det i sig gör det värt att gå och rösta.

EU-valet är inte alls oviktigt. I flera länder lutar det åt att högerpopulistiska partier flyttar fram sina positioner. I en tid där Europa har krig ända in på knutarna är det viktigare än någonsin vilka som faktiskt fattar beslut om stödpaket till Ukraina eller om handelsavtal med Israel. Det i sig gör det värt att gå och rösta.

Kanske har vi blivit så hemmablinda att vi inte förstår värdet av samarbetet inom EU. Kol- och stålunionen var på sin tid ett fredsprojekt. Genom att stärka handelsrelationerna europeiska länder emellan skulle framtida krig förebyggas. Och här är vi nu. Efter många år av samarbete är det högst osannolikt att Frankrike ska skicka trupper mot Tyskland eller tvärtom. Det i sig gör det värt att gå och rösta.

Fred på den europeiska kontinenten är ingen självklarhet så länge Vladimir Putin fortsätter sitt vansinneskrig i Ukraina. Var och en som vill värna fred och sätta stopp för Rysslands framfart bör noga överväga vilka partier, och partigrupper i Bryssel och Strasbourg, som misslyckats med att hålla gränsen bland sina företrädare och medarbetare. Det i sig gör det värt att gå och rösta.

Tyvärr är det också tydligt att man för sin röst får en hel del på köpet som kan vara svårt att svälja.

—  Frida Park

Det finns faktiskt många frågor som gör det värt att plocka fram röstkortet. Europa delar många utmaningar – klimat, flyktingar, islamism, polarisering och skyddet för religiösa minoriteter. Det i sig gör det värt att gå och rösta.

Men om många har svårt att uppbåda entusiasm över valet är det än fler som känner en stor osäkerhet. Vilket parti kan man rösta på? I Dagens dokument om de sju riksdagspartiernas inställningar till några olika frågor som brukar engagera kristna finns mycket matnyttigt att ta till sig. Tyvärr är det också tydligt att man för sin röst får en hel del på köpet som kan vara svårt att svälja.

Vatikanen uppmanade katoliker att rösta på partier som inte avhumaniserar flyktingar. Katolska kyrkans Rättvise- och fredskommission i Sverige uppmanade kristna att ta ställning för det okränkbara människovärdet vid livets början. Om det inte går, skrev man; rösta blankt. Oavsett om man håller med katolikerna eller ej är det en god poäng att faktiskt fundera på vilka värden som man som kristen väljare sätter främst. Medmänsklighet och religionsfrihet? Fred och klimaträttvisa? Den egna säkerheten och Sveriges bästa? Någonstans i svaret på de frågorna kan klarhet uppstå. Och insikten att det är värt att gå och rösta.

Fler artiklar för dig