Ledare

I detta borde svenskarna faktiskt ta efter trumpisterna

Frida Park: Alldeles för naivt att tro att chat control inte kommer hamna i orätta händer

Det finns några grundläggande skillnader mellan amerikanska och svenska evangelikaler. I USA, av historiska och ideologiska skäl, prioriterar man frihet från staten. I Sverige, med vår tillit till välfärdsstaten och folkhemmet, prioriterar vi frihet genom staten. Med tanke på att Amerikas förenta stater bildades av människor som flytt förtryck, inte minst religiöst, är det inte konstigt att man av hävd upprätthåller en stark skepsis till statsmakten. I Sverige har vi inte samma historia, och kanske har vi något att lära av amerikanerna.

Nej, trumpister behöver vi inte bli, men det skulle inte skada om vi kunde skaka av oss den passivisering det har inneburit att i allt förlita oss till staten. ”Jaha, kära granne, behöver du hjälp – här är numret till socialen.” Nånannanismen har förpestat oss alla, även kyrkorna. Dessutom hade det inte skadat med lite sund skepsis inför tron på den alltigenom goda staten.

Nej, konspirationsteorier om deep state behöver vi inte hemfalla till. Men historien borde ha lärt oss vilken livsfara det finns i att sätta alltför stor tillit till staten. All integritet vi ger upp på säkerhetens altare kan komma att kosta oss friheten, och värre ändå. Det är värt att ha i bakhuvudet när svensk regering hastat igenom stödet till det belgiska kompromissförslaget om chat control, alltså övervakning av EU-medborgares digitala kommunikation, även utan brottsmisstanke, som Emanuel Karlsten skrivit om.

Men finns det inte någon gräns för vad kampen för goda sakens skull får kosta? Rättssäkerhet? Människoliv?

—  Frida Park

Vem vill inte sätta stopp för nätets mörkaste avgrund, den där barn utnyttjas, köps och säljs? Det syftet används även av medborgargarden likt Dumpen som avslöjar personer som sökt upp minderåriga med syfte att inleda en sexuell kontakt. Hittills har en handfull personer tagit sitt liv efter att de blivit avslöjade, något personerna bakom Dumpen visserligen beklagar men likväl vidhåller man sitt tillvägagångssätt. Men finns det inte någon gräns för vad kampen för goda sakens skull får kosta? Rättssäkerhet? Människoliv? Det gäller även chat control.

Det finns en osund naivitet hos flera svenska politiker som står bakom förslaget. Som om informationen från övervakningen inte skulle kunna hamna i orätta händer. För att inte tala om att flera av dem i valrörelsen viftade ivrigt med sin höga svansföring om att sätta stopp för övervakningen – och nu totalt kovänder.

Nej, det är inte tillräckligt att säga att den som har rent mjöl i påsen inte har något att oroa sig för. Har man för en enda sekund funderat över Kinas, Rysslands, Irans förmåga och motiv att tillskansa sig informationen; skurkstater som förföljer konvertiter, dissidenter och regimkritiska avhoppare?

Ja, vi måste bli bättre på att skydda barnen mot övergrepp och människohandel. Vi måste vara beredda att gå väldigt långt för dem Jesus kallade för ”dessa mina minsta”. Men inte till vilket pris som helst. Inte om det kostar oss alla friheten. Ja, vi kanske ändå behöver prioritera frihet från staten i högre grad än vad vi tidigare gjort.

Fler artiklar för dig