Ledare

I våldet förenas talibaner och klimatvandaler

Steven Crosson: Oförsvarbart att ge sig på kulturarvet - oavsett bakomliggande intentioner

Strax innan midsommarhelgen vandaliserades Stonehenge av två klimataktivister. Med orange färg sprutade de nu gripna männen på stenarna som stått i det engelska landskapet i 5000 år. Stonehenge, som är äldre än pyramiderna i Giza, är ett av de mest kända och besökta kulturhistoriska monumenten i Storbritannien, för att inte säga världen. Det var inte första gången. Klimataktivister har tidigare attackerat bland annat Leonardo da Vincis Mona Lisa, Edvard Munchs Skriet samt målningar av Monet och van Gogh – för att bara nämna några.

Anledningen till midsommarattacken var att männen hade ett budskap som de ville föra ut till allmänheten. Det handlade om att klimatet kräver att bruket av olja och fossila bränslen upphör. Oaktat vad man tycker om det var – som både regering och opposition i Storbritannien redan konstaterat – attacken både ”vanhedrande” och ”patetisk”.

Den orangea röken runt stenarna väcker ett obehagligt minne av ett annat förstört kulturarv. Afghanistan var under många tusen år ett land i skärningspunkten mellan olika kulturer, ekonomier, riken och religioner. Under lång tid var buddhismen viktig och för ungefär 1500 år sedan knackade man ut flera Buddhastatyer ur bergväggen. En så hög som 55 meter. Statyerna har ansetts så viktiga att de klassats som världsarv av Unesco. Men där statyerna en gång stod ekar i dag ett tomrum. 2001 beslutade talibanerna att förstöra det de avsåg vara avgudabilder. De ville sända ett budskap till världen. Att den totalitära islamismen inte tolererar andra religioner. På liknande sätt har IS vandaliserat kristna kyrkor och oersättliga kulturarv där de dragit fram.

Det finns stora skillnader mellan Englands klimatvandaler och Afghanistans talibaner. Men det finns också likheter. Där talibanerna brukade raketer använde sig vandalerna av färgburkar. Stonehenge står således kvar. Men både talibaner och klimatvandaler använder förstörelse av kulturarv som ett verktyg att kommunicera. Att förstöra för att kommunicera är i ordets sanna bemärkelse en djupt destruktiv form av samtal.

Talibaner och klimatvandaler använder båda förstörelse av kulturarv som ett verktyg att kommunicera.

—  Steven Crosson

Likheten mellan grupperna kan också noteras i hur man ser på tro och tolerans. Att islamisterna inte såg med blida ögon på Afghanistans buddistiska inslag säger sig självt. Men även klimataktivisternas tilltag kom att påverka en religiös grupp. Stonehenge används nämligen som kultplats för olika new age-grupper och är särskilt viktig under just midsommarhelgen när solen står som högst. För både talibaner och klimatvandaler handlade det inte bara om att riva ner och vandalisera historiskt viktiga artefakter utan om platser som i dag är viktiga för människor i deras trosutövning.

Vi har redan sett hur islamister avvärjts när de planerat dåd mot svenska församlingar. Kommer klimatvandaler i framtiden att ge sig på även platser som är viktiga för kristna för att föra fram sina budskap? Kan kyrkor, ikoner, reliker och katedraler bli utsatta för den orangea färgen i något missriktat försök att minska oljeberoendet? Det är dessvärre mycket möjligt.

Fler artiklar för dig