Ledare

Välkommet integrationsfokus från C

Kommentar: Men viktigt att inte barnperspektivet glöms bort

När Centerpartiets ledare Muharrem Demirok under tisdagens kväll talade från scenen i Almedalen var det med ett budskap om att integrationen behöver bli bättre och att arbetslinjen behöver återupprättas. Ett budskap som det är lätt att instämma i. Av de personer som i dag är arbetslösa är en oproportionerligt stor andel utrikesfödda. Särskilt utbredd är arbetslösheten bland de med rötterna i Asien och Afrika. Detta ska enligt C åtgärdas genom ett obligatorisk intensiv nystartsår, som inkluderar bland annat språk, praktik och studier. Målsättningen är att varje person som genomgått året ska komma ut i arbete.

Att sätta in stärkt stöd och ökade resurser för att få personer som befinner sig långt bort från arbetsmarknaden är ett beprövat och i många delar helt nödvändigt grepp. Det som Centerpartiet nu föreslår – i kombination med nystartsåret – är att bidrag ska komma att minska i de fall att en person väljer att avstå de arbetsmarknadsfrämjande insatserna.

Morot och piska från Centerledaren således. Det är sant och riktigt att integrationen behöver bli bättre. Lika sant är det att arbete och språk är två av flera viktiga ingångar i det svenska samhället. Och att ställa krav är helt nödvändigt. Dock är det oklart vilka bidrag som kommer sänkas och hur det skulle ske. Här svävar Demirok på svaret. Sänkt ekonomiskt bistånd? Sänkt bostadsbidrag? En farhåga man kan ha med förslaget är att barn skulle riskera att drabbas ekonomiskt om föräldrar inte skulle vilja eller kunna delta i ett nystartsår.

Fler artiklar för dig