Ledare

Kyrkan behöver lära sig att gå sin väg

Lennarth Hambre: En viktig uppgift är att påverka opinionen

Att vara på en kristen konferens handlar mycket om att träffa människor. Plötsligt mötte min fru en kille, vi kan kalla honom Ahmed, som inte hade haft det lätt i grundskolan. Satt längst fram men hade svårt att ta in lektionerna. Familjen var splittrad och Ahmed hade lite stöd hemifrån. När han ropade ”Kerstin” kände hon genast igen honom.

Han berättade att han under en mörk period 2021 fastnade för en internationell predikant då han sökte på Tiktok. Slutligen tänkte han att det fanns inget att förlora. I ensamhet bad han en frälsningsbön. Han bad även om att få möta en kristen kompis vilket skedde snabbt därefter. Kompisen tog med honom till en församling där han senare blev döpt. Han berättade att han till hösten ska gå bibelskola. Det lyste om honom. Han hade fått frid med Gud.

Alla kan påverka och vi gör det på olika sätt. Unga människor lever sitt liv i sociala medier vilket både kan skapa utveckling, utmaning, nya perspektiv och kreativitet. Men vi vet också att det nya medielandskapet kräver urskillning vilket inte alltid är så lätt, speciellt inte för ungdomar. Självupptagenhet, fixering och missbruk kan också bli en konsekvens. Inte minst det senare – mängden tid man tillbringar i sociala medier – säger Skolverket kan påverka skolresultaten negativt.

Frågan om påverkan är viktig. Vilka röster lyssnar vi till och vilka röster når igenom bruset? Kristen opinionsbildning har alltid varit angeläget; att visa på kristna värderingar och ett gott samhälle men också att beskriva dess rötter på ett begripligt sätt. Den kristna kyrkans ansvar är att kämpa för att det finns forum där det kristna vittnesbördet hörs. Att ett kristet svar på svåra samhällsproblem får beskrivas och inte minst att känsliga frågor omkring liv och död, tro och tvivel kan bearbetas.

Framförallt behöver kristna stå upp för sin övertygelse.

—  Lennarth Hambre

Samhället är nu mitt inne i frågor angående en nyligen klubbad lagstiftning kring könstillhörighet. Fortfarande finns det behov att hålla liv i den långa och utdragna diskussionen kring abort. I dag är det vara svårt att ens antyda att när vården räddar barn till liv vid samma vecka som sena aborter sker borde tidpunkten för sen abort ses över. Runt hörnet väntar frågan om dödshjälp. En lika perforerad, svår och komplicerad fråga. Svåra är även frågorna kring klimatförändringarna som ingen kommer undan. Här behövs kristen opinionsbildning!

Kyrkan behöver inte springa åt samma håll som alla andra. Framför allt behöver kristna stå upp för sin övertygelse och påverka opinionen. Det är något av det som tidningen Dagen vill utrusta sina läsare till. Att fler kristna ska kunna och våga ta ställning. Därför önskar jag att ännu flera ska se värdet av en kristen dagstidning som uppmuntrar kyrkan, står i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och utrustar människor med redskap för ett lärjungaskap.

Med de orden vill jag tacka alla läsare för två fantastiska år med ledarredaktionen på Dagen. Tack för uppmuntran, men också för synpunkter som gör att jag fortsätter reflektera över viktiga framtidsfrågor.

Fler artiklar för dig