Ledare

Konvertiter måste fredas från islamister

Kommentar: I en demokrati är det självklart att var och en får byta religion

De tidiga frikyrkopionjärerna ändrade hur de såg på sin tro. Som en konsekvens följde ofta förtryck av statsmakten. Flera av de tidiga frikyrkliga valde att lämna förtrycket hemma och emigrera till länder där religionsfriheten var större. 1800-talets religionsförtryck är inget vi skulle acceptera idag. Nu är friheten större.

Nutidens demokrati och religionsfrihet innebär att var och en har rätt att få tro som man själv vill - på vad man själv vill. Men en lika viktig del av den friheten är möjligheten att byta tro. Eller att sluta tro. Att ha möjligheten att lämna sitt gamla samfund för att landa i en annan tro och en ny gemenskap - oavsett hur den nya livsåskådningen ser ut - är en grundläggande del av det fria och demokratiska samhället.

I dag finns det platser i Sverige där friheten att tro fritt och byta religion inte kan tas för självklar. Som Dagen skriver om (4/7) förföljs och trakasseras svenska ex-muslimer som valt att konvertera till kristendom. Personer som döps hotas. Kyrkbesökare övervakas. Särskilt utsatta är kvinnorna. I en tidigare rapport som fokuserat på konvertiter i Europa, med särskilt fokus på Frankrike har det uppmärksammats att muslimska familjer som vanhedras genom att en dotter konverterat ibland gifter bort kristna kvinnor med rättroende muslimska män, något som Dagen skrivit om (12/10-22).

Hederskultur och islamism som gör religionsbyte svårt eller omöjlighet hör inte hemma i en demokrati. I Sverige måste alla ha tillgång till de mänskliga rättigheterna inklusive religionsfriheten - det gäller även de som lämnat autokratiska islamistiska stater bakom sig och konverterat till kristendomen. Här har samhället en skyldighet att inte svika de som i dag förföljs av islamistiska fundamentalister.Fler artiklar för dig