Ledare

Islamskt sanktionerad prostitution måste stävjas

Kommentar: Kommer bli svårt att få koll på hur många personer som är inblandade i religiös prostitution

Jämställdhetsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av så kallade njutningsäktenskap, något som Dagen skriver om i dag. Det är ett helt nödvändigt men också omöjligt uppdrag.

Njutningsäktenskap är, som Dagen tidigare skrivit om, en illa förtäckt form av prostitution som sker inom ramen för delar av de muslimska församlingarnas verksamhet. Imamer har av Uppdrag granskning uppdagats ta betalat för att under en avgränsad period viga samman en man och en kvinna, även i fall där mannen redan tidigare är gift, för att möjliggöra sanktionerade sexuella kontakter med en ny partner. Ett tillfälligt så kallat njutningsäktenskap kan kosta runt 20 000 kronor.

Varje utnyttjande av varje kvinna måste stävjas. Det gäller oavsett om det handlar om människosmuggling som bedrivs kriminella nätverk, om surrogatindustrins moraliskt förkastliga syn på människan som en bruksvara eller om utnyttjandet sker innanför moskéns fyra väggar. Om möjligt är det faktiskt ännu värre när exploateringen sker av religiösa ledare; de som är satta att ge vägledning, stöd och trygghet.

Dock är det ett omöjligt uppdrag. Mörkertalet kring hur många som drabbas är, precis som Mikael Thörn vid Jämställdhetsmyndigheten konstaterar, antagligen stort och nu finns det en överhängande risk att få av de inblandade – särskilt gällande de som organiserat utfört njutningsäktenskapen – kommer välja eller våga att träda fram. Exakt hur vanlig muslimsk religiös prostitution är kommer vi nog aldrig att få veta.

Fler artiklar för dig