Ledare

Det heliga vägrade försvinna

Chefredaktören har ordet: Att bilda opinion är ett kall för alla

Opinionsbildning, marknadsföring, PR och propaganda. Är det egentligen begrepp för samma sak? Kanske varierar svaren lite beroende på vem du frågar. Men ett av svaren som sticker ut finner man i just det sammansatta ordet opinion och bildning.

Alltsedan Platon har det funnits en ständigt pågående diskussion om hur individen ska förhålla sig till andra individer och till samhället och om det finns en skillnad mellan att påverka eller övertyga någon om något å ena sidan och bibringa en människa insikt å den andra. Det finns nämligen tydliga tekniker för både och.

Vad gäller opinionsbildning på kristen grund bör det vara det bildande som är ledmotiv. Att de människor vi vill påverka ska få insikt framför att övertygas i blindo. Ett mål kan vara att få majoriteter i samhället att samtycka i någon politisk fråga där konsekvenserna överensstämmer med en kristen samhällssyn. Den andra änden på skalan kan handla om mission och själavård, att hjälpa människor att inse och få insikt om det sanna och vilja leva i Jesu efterföljd.

Att de människor vi vill påverka ska få insikt framför att övertygas i blindo.

—  Felicia Ferreira

Att bilda opinion på kristen grund och med målet att människor ska få insikter ska dock inte bara vara förbehållet ett medium som denna eller särskilda organisationer och samfund. Ansvaret för att delta i samhällsdebatten och argumentera från en kristen utgångspunkt är en kallelse för alla, såväl den lokala församlingen som varje enskild kristen.

I dag presenterar vi de nominerade till Dagenpriset Årets opinionsbildare. Dessa tre är ett tydligt exempel på personer som tagit till sig utmaningen att på de områden där de befinner sig göra allt de kan för att bilda, upplysa, sprida hopp och handgripligen omsätta den kristna tron i praktiken.

Just opinionsbildning på kristen grund är i dag oumbärlig med tanke på den ton som är härskande i samhällsdebatten där inte minst det okränkbara människovärdet på olika sätt ifrågasätts.

Vi lever i ett postsekulärt samhälle trots alla försök att under 1900-talet radera religionens plats i våra liv till förmån för radikal sekularism. Det heliga finns nämligen kvar. Ivrigt upprätthållet av gudstjänstfirande minoriteter och troende individer i vårt samhälle.

Men hur ska kristna delta i samhällsdebatten? Alla behöver inte engagera sig i alla frågor. Men se på Sebastian Stakset, Fredrik Lindé och Ing-Marie Wieselgren (som vi bevarar i ljust minne) som bestämt sig för att i en eller några få viktiga samhällsfrågor bilda uppfattningar och gå ut i samhället och göra skillnad.

Vår uppgift är att stå upp för hållningar som springer ur evangeliet. Vad betyder det för dig?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig