09 mars 2021

En tidning på kristen grund



Livsstil

”En bra ledare ska vara lyhörd”

1. Vad kännetecknar en bra ledare? 2. Vilka kristna ledare ser du som goda exempel?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar