23 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Vår frälsning hänger på Jesus

Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Andra Moseboken 23:10-12 Galaterbrevet 4:31-5:6 Markusevangeliet 2:23-28 Psaltaren 145:13b-18

Endast för prenumeranter
Fler artiklar