15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Gud sjunger i stämmor

Det kan vara lätt att som bibelläsare fastna i Nya testamentet. Men det är först när vi tar med båda testamenten som den stora bilden träder fram, när vi ser att de inte spelar olika sånger, utan är toner i samma ackord. Guds ackord. Gamla testamentet är basstämman, och sedan kommer melodin, berättelsen om Jesus. Gamla testamentet är inte fanfaren eller preludiet innan själva sången börjar, det är en stämma i sången.

Endast för prenumeranter

Åsa Molin

Åsa Molin är författare och arbetar som lärare i teologi. Hon skriver bibelkrönikor på Dagen.

Fler artiklar