04 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

De dömdas präst

En människa är en människa oavsett vad som har hänt. Så resonerar Bengt-Göran Johansson, som de senaste sjutton åren varit fängelsepräst vid Kumlaanstalten.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar