25 februari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Tron ska befria – inte förtrycka

Behöver kristna människor sekulär psykiatri? Bengt Malmgren är en katolik­ och läkare på Psykiatrin södra i Stockholm. Han anser att läkarvårdens be-handlings­metoder fyller ett viktigt syfte samtidigt som exempelvis den själavård han själv bedriver inom Katolska kyrkan är ett viktigt komplement.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar