08 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Celebrate Recoverys tolv steg för tillfrisknande

”Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel". Det är ett av de tolv stegen i Celebrate Recoverys steg för tillfrisknande.

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar