27 februari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Gud var den första trädgårdsmästaren”

Trädgård och hälsa hör ihop som handen i handsken. Det har forskningen slagit fast sedan länge. Och från allra första början var ju Gud själv den allra första trädgårdsmästaren, skriver Gabriella Mellergårdh, som själv skrivit två böcker om pilgrimsträdgårdar.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar