06 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Trygg om än världen rasar

Gud i himlen hör oss när vi ber i Jesu namn.

Endast för prenumeranter

Daniel Ringdahl

Daniel Ringdahl är missionsledare för Evangelisk luthers mission (ELM). Han skriver krönikor på Dagens livsstilssidor utifrån kyrkoårets bibeltexter och vad det kan betyda för oss i dag.

Fler artiklar