Livsstil

Forskare: Nya familjekonstellationer gör sorgearbetet svårare

Nya familjekonstellationer har komplicerat sorgeprocessen. Det säger teologiprofessor Auli Vähäkangas som studerat sörjande änkors och änklingars situation. Till exempel kan bonusbarn se till att änkan blir av med bostaden.

1 av 3

När samhället ändras, förändras också sorgeprocessen. När änkan i dag kanske är gift för andra gången eller hennes man har barn från tidigare relationer, komplicerar detta sorgeprocessen. Det kan till och med leda till emotionell och social katastrof.

– I värsta fall kan det bli som det blev för kvinnan som miste sin man som hade sagt att hon får bo kvar i hans bostad om han dör först. Efter begravningen kom mannens barn från hans tidigare äktenskap och sa att de ska sälja lägenheten. Hon tvingades flytta eftersom hans löfte inte var nedtecknat.

Auli Vähäkangas är professor i pastoralteologi vid Helsingfors universitets teologiska fakultet. Hon leder ett forskningsprojekt där hon och hennes team har intervjuat änkor som nyligen förlorat sin make. Även några änklingar finns med i studien.

När sorgen i sig är för många en väldigt tung process, förvärras situationen ofta av inflammerade relationer till barn eller andra i den närmaste kretsen. Goda relationer däremot hjälper till att göra sorgeprocessen lättare.

– I ett fall tog det nästan ett år innan änkan kunde säga att sorgeprocessen kunde börja. Efter hans död hade barnen bråkat om allt; arvet, var han skulle begravas och skuldbelagt henne, berättar Vähäkangas.

En del öden är mycket tragiska och som forskare har hon blivit berörd av människors berättelser. Speciellt svårt är det när änkor blir orättvist behandlade. Eftersom hon tidigare arbetat som församlingspräst, är hon van vid att möta människor i sorg, men att göra djupdykningar in i sorgen drabbar även en forskare.

– Jag har frågat mig om vi genom att rota i människors sorg bara förvärrar situationen. Efteråt har vi dock fått positiv respons. De tyckte att det var viktigt att få prata även om det var jobbigt.

När allt fler lever i nya familjekonstellationer, blir det mer komplicerat även när döden skiljer dem åt. Därför är det extra viktigt att änkan och änklingen får stöd både i praktiska saker och i sorgeprocessen.

Och det är inte bara själva sorgen utan andra saker som stökar till det.

– Jag har lyssnat på en man som i samma mening berättar om sorgen och skulden. Han hade inte bara förlorat sin älskade kvinna, som begravdes i exmannens släktgrav. Han blev utan bostad, och så hade han förlorat hela sin första familj eftersom de inte ville veta av honom som hade gift om sig, berättar Auli Vähäkangas.

– Han var väldigt ensam och anklagade sig själv för det som skett.

Det är vanligt att problemen uppstår under arvskiftet eller av komplicerade och laddade relationer inom ombildade familjer.

– Det kan hända att själva parförhållandet egentligen inte har präglats av gräl, medan relationerna till den övriga ombildade familjen har gjort det. En efterlevande berättade att hen inte kunde gå till sin makes grav för att sörja, eftersom makens barn hade gjort det klart för hen att graven tillhör deras far och mor.

Enligt Vähäkangas kan även svåra händelser med partnern lämna sina spår som man sedan processar.

– En äldre änka gick under intervjun bittert igenom hur hennes make hade haft många otrohetsaffärer i medelåldern. Änkan hade varit närståendevårdare i flera år och berättade att hon under tuffa perioder hade förbannat sig över var alla de där andra kvinnorna befann sig då. Undertryckta känslor av att ha blivit sviken steg till ytan genom sorgen, säger Vähäkangas

På grund av jobbiga situationer kan sorgeprocessen bli betydligt längre och mer smärtsam än annars. Man har fullt upp med det praktiska och med andra relationer och kan inte bearbeta själva sorgen.

Hur länge tar det normalt att sörja? Frågan är enligt Vähäkangas inte riktigt relevant.

– Ju yngre den avlidne är och ju mer plötsligt döden infinner sig desto mer traumatiskt är det för överlevande. Det är väldigt individuellt det där med sorgen.

– En änkling berättade, att när begravningen var över kom sonen och sa: ’Nu har vi tänkt tillräckligt på döden, nu är det tid att fira livet!’ Änkan kunde absolut inte tänka så i den stunden. Han var tvungen att fokusera på sorgen. Då är det svårt att rikta sig in på framtiden.

Sorgen måste få ta sin tid. Så småningom lättar det men saknaden blir kvar. Ibland kan dock döden vara en lättnad om till exempel förhållandet har varit jobbigt eller partnern har drabbats av en långvarig sjukdom.

Fotnot: Forskningsprojektet som Vähäkangas leder heter "Meaningful Relations: Patient and family carer encountering death at home".

---

Så bemöter du någon som sörjer

  • Att bemöta en sörjande kan kännas svårt om man inte är van vid det. Dock är det inte så dramatiskt om man kommer ihåg några enkla saker.
  • Auli Vähäkangas påminner om att när en person har drabbats av sorg, ska man inte hålla föredrag om någonting.
  • – Det är viktigare att fråga, hur det känns. Kan du sova? Äter du ordentligt? Känner du dig ensam? Alltså väldigt vardagliga saker, säger Auli Vähäkangas.
  • Särskilt efter självmordsfall måste man se till att änkan inte lämnas ensam. I en desperat situation finns det en risk att man gör sig illa. Då är det viktigt att det finns en trygg person i närheten.
  • – En närstående person behöver inte vara en terapeut. Som anhörig eller vän ska man inte heller inbilla sig att vara det heller. Men om situationen blir värre och det blir ångestfyllt, ska man föreslå professionell hjälp.
  • – Sorgen är ingen sjukdom. Sorgen är något som tillhör varje människas liv. Men traumatisk sorg kan leda till sjukdomstillstånd.
  • – Sorgen ska inte medicineras, det anser de flesta läkare idag. Endast svåra chocktillstånd kan lindras med lite lugnande medicin. Den som sörjer ska inte vara avtrubbad av medicin utan hålla sig klar i huvudet för att kunna gå igenom sin sorg och gråta ut.

---

Fler artiklar för dig