09 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Så känner vi för tiggare

”Det känns fel”. Så heter avhandlingen där kulturgeograf Erik Hansson undersökt svenskars reaktioner i mötet med människor som tigger. Studierna visar att mötet med tiggaren skapar ångest hos den som går förbi. Majoriteten av svenskarna vill förbjuda tiggeri; ”I Sverige hör vi ofta att tiggandet gör folk otrygga. Jag menar att det egentligen handlar om att folk känner sig obekväma”, säger Erik Hansson i en intervju i Svenska Dagbladet.

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Fler artiklar från Livsstil