Livsstil

Gud är ingen skygg hamster

David Fiske om hur Gud vill vara oss nära

David Fiske, Bibelkrönika

Det låter möjligtvis märkligt, men några kvarter från vårt hus i Lindesberg bor en hamster som har en cykeldator i sin bur. Detta kan kännas som en onödig utrustning för en enkel liten gnagare. Låt mig förklara varför. Hamstern tillhör min yngste sons bästa kompis och var så inaktiv att familjen undrade om den i överhuvudtaget levde. På dagarna varken såg eller hörde de något tecken på att hamstern existerade. Lösningen blev en sådan cykeldator som kan registrera hur mycket ett cykeldäck snurrar. På morgonen kunde familjen se om hamstern sprungit i sitt hjul under natten. Min sons bäste vän kunde konstatera att hamstern fanns, levde och rörde sig ibland, även om endast det skedde i smyg.

Vi har kommit fram till temat “Livets källa” i kyrkoåret och texterna är fyllda av Guds agerande, aktivitet och närvaro. Mose bad att få se Guds härlighet och Gud visade så mycket av sig själv som Mose kunde klara av. Detta var inte en andlig och drömlik upplevelse, utan jag tror att Gud valde att sätta sina fötter i den öken som Mose och folket vandrade igenom. Gud gick bokstavligen i Moses närhet och hans ansikte lyste av Guds härlighet efteråt. Mose behövde inte sätta en cykeldator på Gud för att se om han fortfarande levde och Gud var inte en som hamster som gömde sig i sitt bo. Paulus skriver att Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det är något helt annat än husdjuret som inte visar sig för någon.

När Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana sammanfattade evangelisten Johannes händelsen med orden “Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom”. Att vi under våra liv tvivlar på Jesus och kan undra om han finns kvar i våra liv är inget vi behöver vare sig vara rädda för eller skämmas för. Men vi kan låta söndagens texter påminna oss om att Jesus går med oss och alltid vill uppenbara sig. Ingen cykeldator behövs för att säkerställa Guds närvaro, psalmisten menar att Himlen och solen förkunnar och undervisar varje dag om Guds härlighet.

När vi inte känner av Guds härlighet i våra hjärtan kan vi blicka uppåt och ana Honom i den skapelse han gett oss. I mina tvivel är min stora tröst att den Gud jag tror och tvivlar på vill uppenbara sig. Gud gömmer sig inte för oss och spelar svår. Dagens texter lär oss att Gud kan uppenbara sig för oss på en mängd olika sätt. Frågan blir om vi är beredda att göra som lärjungarna och som Mose och hålla oss så nära Livets källa att vi får se Hans härlighet.

Tro mig: Gud är inte som en hamster, han vill visa sig för dig.

David Fiske

David Fiske

David Fiske är föreståndare i Kristinakyrkan i Lindesberg. Han skriver krönikor på Dagens livsstilssidor utifrån kyrkoårets bibeltexter och vad det kan betyda för oss i dag.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig