Livsstil

De efterlyser fler kristna familjehem

Familjehemskonsulent: Om alla kristna som funderar över att bli familjehem skulle göra slag i saken, skulle vi göra stor skillnad för Sveriges barn

Sverige behöver fler familjehem och fler kristna borde engagera sig. Det menar två av de aktörer som letar efter öppna famnar, tid och kärlek för barn som behöver.

– Å, vi har pratat om att vi kanske någon gång skulle göra det där någon gång.

Så säger många kristna som Karl Palm möter. Som familjehemskonsulent och föreståndare på organisationen Sveriges kristna familjehem hamnar han ofta i samtal om sitt jobb med att hitta, utreda och handleda familjehem, när han möter vänner och bekanta i kyrkan.

– Ibland brukar jag tänka att om alla kristna som funderar över att bli familjehem skulle göra slag i saken, skulle vi göra stor skillnad för Sveriges barn.

I Sverige finns flera kristna aktörer som arbetar med att hitta och stötta familjehem.

Organisationen Sveriges kristna familjehem är en av dem. I veckan håller de ett digitalt öppet hus, för dem som funderar på att bli familjehem eller som bara är lite nyfikna.

Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem och sin familj för ett barn som inte kan bo kvar hemma. I vissa fall handlar det bara om några månader, medan andra barn kan behöva stanna i sin familjehemsplacering ända tills de är vuxna. Behovet av familjehem har ökat i Sverige, menar Karl Palm. En av anledningarna till att socialtjänsten behöver fler hem i dag än för tio år sen, är att man blivit mer noggrann med matchningen när man placerar ett barn.

– Förr var det vanligt att barnet som skulle placeras tvingades flytta och byta allt. Familj, skola och kompisar. I dag vet man hur viktigt det är att barnet får ha kvar så mycket som möjligt av sin gamla miljö, säger Karl Palm.

En annan sak man tar mer hänsyn till i dag är de biologiska barnen i familjehemmet.

– De ska helst inte vara i samma ålder som barnet som ska placeras, för då är det lätt att det uppstår onödiga konkurrenssituationer och andra komplikationer, berättar Karl Palm.

Karl Palm, Sveriges kristna familjehem

Den nya kunskapen har enligt Karl Palm lett till att dagens familjehemsplaceringar ofta blir bättre och mer hållbara än förut.

– Men det gör också att vi behöver massor av familjer för att kunna matcha de barn som behöver oss. Jag skulle helst vilja ha 30-40 lediga familjer för att kunna göra en bra matchning!

Att vara familjehem är ett fantastiskt sätt att leva ut den kristna tron, menar Karl Palm. Samtidigt är han noga med att poängtera att en familjehemsplacering aldrig får innebära att man som vuxen prackar på ett barn sin tro:

– Jesus vill att vi ska upprätta och hjälpa människor oavsett om de blir kristna eller inte. Många undrar om de kommer att kunna ta med barnet till kyrkan, och det beror dels på hur det fungerar för barnet., men även på vad de biologiska föräldrarna tycker. Som familjehemsförälder måste man alltid sätta barnets bästa i centrum.

Emmeli Lilja på Räddningsmissionen i Göteborg arbetar också med att hitta, utreda och handleda familjehem. Ungefär hälften av familjerna i deras nätverk är aktiva i kyrkan och hon håller med Karl Palm om att man som kristen familjehemsförälder måste visa stor lyhördhet för barnet vad gäller sådant som att ta med barnet till kyrkan.

– Ibland placerar vi barn med diagnoser som faktiskt inte klarar av att gå på gudstjänst. Men då måste man komma ihåg att utövandet av vår tro inte primärt handlar om att gå på gudstjänst. Att vara familjehem handlar om ge förutsättningar till läkning av ett barn tjugofyra timmar om dygnet. Det är också en fantastisk gudstjänst!

Att man är en kristen familj är ingen garanti för att man passar som familjehem, menar Emmeli Lilja. Men att ha vuxit upp med en församlingsgemenskap kan vara en fördel:

– Vi letar efter människor med känslomässig tillgänglighet och en god förmåga att tänka sig in i någon annan situation. Den som har vuxit upp i en sund församlingsmiljö får ofta träna sig i sådant.

Emmeli Lilja, Räddningsmissionen, Göteborg

Även själva tron kan vara en styrka för den som tar sig an uppdraget, menar Karl Palm:

– Att vara familjehem kan innebära tuffa utmaningar och för många är det en stor hjälp att kunna be tillsammans. Dessutom har ju den som är med i en församling ett unikt nätverk, och nätverket är viktigt. Om jag utreder en familj och ser att de inte har några vänner som kan steppa in för dem när de behöver, bedömer jag det som en riskfaktor. En församling kan vara en guldresurs.

Emmeli Lilja håller med. Kanske, menar hon, skulle Sveriges församlingar kunna bli ännu bättre på att sluta upp kring de familjer som vågar ta steget och bli familjehem:

– Fråga om du kan hjälpa dem med något! Vi brukar ju säga att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn.


---

Fakta: SKFH Sveriges kristna familjehem

SKFH är en stiftelse med Evangeliska frikyrkan som huvudman.

Man jobbar med familjehemsplaceringar i Mellansverige

SKFH jobbar med att placera både barn, tonåringar och vuxna

Uppdragsgivare är Socialtjänsten och kriminalvården

---

Fakta: Räddningsmissionen

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Främst i Göteborg med omnejd. Sedan 2016 arbetar vi med familjehemsverksamhet där vi placerar barn och ungdomar på uppdrag av socialtjänsten.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig