Livsstil

Ekumenisk satsning på Alpha bland studenter i Lund

Initativtagaren Linnea Winberg Strand: Det behövs människor från olika församlingar som kan göra detta tillsammans

I Lund har ett gäng kristna studenter tagit initiativ till Student-Alpha, som nu arrangeras för andra terminen i rad. Visionen är att Alpha-kurserna ska bli en naturlig del av Lunds studentliv.

Det är onsdag eftermiddag, och klockan är fem. Leksaker och fromma tavlor är undanplockade. En grupp studenter och en präst har suttit samlade i Pingstkyrkans serveringslokal i Lund för förberedande samtal när gästerna börjar komma. Fokus flyttas snabbt till att välkomna och umgänget övergår snart i måltidsgemenskap.

– Det är ett enkelt koncept: mat, föredrag och samtal. Ett roligt sätt att träffa människor man inte skulle umgås med annars, konstaterar juriststudenten Max Arvidsson, en av värdarna.

Självservering av vegansk mat i Pingstyrkans serveringsvåning.

Just maten är vanligtvis en viktig del av Alphas träffar, och en anledning till att man valde just Pingstkyrkan som samlingslokal: Här fanns ett stort kök som sällan användes. Inför denna kursstart träffades ett tiotal personer och lagade storkok tillsammans.

– Det var kul att få göra det här tillsammans med folk från alla församlingarna, säger matansvarige Jonathan Winberg Strand.

Tre olika lundaförsamlingar är nämligen involverade: EFS-kapellet, EFK-församlingen Ad Fontes och Pingstkyrkan. Tillsammans hjälps man åt med bön, arbete och kostnader.

För initiativtagaren Linnea Winberg Strand, som studerar beteendevetenskap, var ekumeniken en förutsättning.

– Min övertygelse var att det behövdes en större mängd representanter från olika församlingar som skulle göra detta tillsammans, för det är en enorm utmaning att möta människor.

Kvällens föredrag handlar om den historiske Jesus. Charlotta Nordström, som har en master i teologi, förklarar att hon under sin uppväxt i Blekinge tvingats lära sig försvara tron intellektuellt, eftersom där fanns så få kristna. Sedan lägger hon fram sina bästa argument för att Bibelns berättelser om Jesus är historiskt trovärdiga. Efter föredraget ställs någon fråga, men de flesta samtal äger rum i mindre grupp strax därefter.

Charlotta Nordström berättar engagerat om Bibelns trovärdighet.

Värdarna för kvällen har märkt att många studenter är kritiska till kristen tro, och de betonar värdet av principen “låga trösklar, högt i tak” i sina samtal.

– Jag tycker att det är viktigt att man får ifrågasätta och kritisera, att man blir sedd och känner sig hörd och att man får pröva tankar med varandra, säger Max.

Linnea Winberg Strand, beteendevetarstudent och initativtagare till Student-Alphan i Lund.

Idén till en Alpha-kurs riktad till studenter kom ursprungligen från Örebro, där en annan grupp kristna studenter startade för några år sedan. Hos Linnea föddes en längtan att göra något liknande i Lund, en längtan som växte efter att ha deltagit som samtalsledare under pandemin i Örebrogruppens onlinekurs.

– Det behövdes en igångsättare. Jag hade sedan 2019 gått i tankar på att starta en Student-Alpha. Sedan kom en pandemi emellan. Men när jag tillfrågades om jag skulle starta en egen fysisk grupp så väcktes de gamla tankarna till liv. Jag kunde inte sluta tänka på det; jag upplevde ett orimligt glädjerus varje gång jag tänkte på detta och att Gud sa att “det här är det du ska göra”.

– Under en lugn period i mina studier ringde jag runt och frågade folk om de ville vara med och starta en Student-Alpha. Jag fick en väldigt positiv respons och hittade andra som var beredda att satsa tid och engagemang. Och då var också jag redo.

Även studentorganisationen Credo finns involverad genom bland andra Yohannes Apel, studentsekreterare på Credo Student, som har en understödjande funktion.

– Min roll på Alpha är att se till att ledarna mår bra, att stötta och uppmuntra dem i ledaruppdraget.

Det här tar sig uttryck bland annat genom nätverksbyggande. Credo Student jobbar tillsammans med Alpha Sverige för att skapa ett nätverk av Student-Alphagrupper. Förutom i Örebro och Lund finns sådana nu även i Stockholm och Norrköping. Yohannes poängterar:

– Det bästa med Alpha är att se studenter som längtar efter Jesus, som brinner för Jesus och vill sprida ordet om honom. Det är helt fantastiskt!

En vision är att Student-Alpha ska vara “en bro mellan studentliv och församling”, en “attraktiv och naturlig plats att hänvisa till”, säger Linnea Winberg Strand.

Linnea Winberg Strand leder värdarnas förberedande samtal inför kvällen i Pingstkyrkan i Lund.

– När människor talar om existentiella frågor ska man kunna tipsa varandra om Alpha. Vi har märkt att studenterna är mer intresserade än vad man tror. De har funderat kring Guds existens, och en del säger ja på frågan om de tror på en Gud, men vet inte vem det kan vara.

Max Arvidssons förhoppning är att kursen ska fungera som en resa.

– Det handlar inte om att övertala någon om våra övertygelser, utan endast om att försöka peka på Jesus. Vi vill bjuda med folk på en resa där de får höra evangeliet, säger han.

---

Fakta: Student-Alpha

  • Student-Alpha arrangeras i dag i Örebro, Stockholm, Lund och Norrköping.
  • I Lund är det ett ekumeniskt samarbete mellan tre församlingar samt studentorganisationen Credo. Ett tiotal personer är involverade som organisatörer.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig