31 juli 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

Nu svarar Katolska kyrkan om de två prästernas övergrepp i Sverige

Under veckan har Sverige dragits in i den härva av övergreppsskandaler som drabbat katolska kyrkan internationellt. SVT Nyheter har avslöjat att två präster som står på listan över "priest offenders" i USA har arbetat i Sverige och också misstänks för övergrepp här.

Som Dagen rapporterade om i måndags har de två prästerna arbetat i Sverige på tre olika platser: i Göteborg, Falun och Malmö. Bakgrunden till att fallen avslöjas nu är att allt fler katolska församlingar i USA har öppnat sina arkiv och offentliggjort listor på de präster som enligt kyrkans egna utredningar har så kallat "trovärdiga anklagelser" om sexualbrott mot barn riktade mot sig. Då återfanns namnen på de två präster som nu är aktuella, genom att de under olika tidsperioder arbetat i Sverige.

Men att det fanns anklagelser mot de två prästerna var inget som katolska kyrkan i Sverige visste om när prästerna placerades här, betonar kyrkan. Enligt Kristina Hellner, kommunikationsansvarig för katolska kyrkan i Sverige, finns det ingen garanti för att innehållet i de rekommendationsbrev som kyrkan sänder om sina präster stämmer. Detta vill man nu styra upp, sa hon till Dagen i måndags.

Läs även Övergreppsanklagade präster fick jobb i Sverige – begick fler brott här

"Vi kan inte ha sådana präster"

En av de präster som kom till Sverige anklagades 2004 för att ha antastat en kvinna med funktionsnedsättning vid en helandegudstjänst i Sverige. Katolska kyrkan uppmanade kvinnan att polisanmäla, men enligt kyrkan ville hon inte göra en anmälan. Prästen lämnade Sverige kort därefter.

– Vi hade kontakt med henne och uppmanade henne att göra en polisanmälan, men det ville hon då inte. Samtidigt kontaktade vi hans överordnade och sa att vi kan inte ha kvar honom här i landet. Och han lämnade strax efter Sverige. Vi kan alltså inte ha sådana präster som beter sig på det sättet, utnyttjar en sårbar kvinna, sa kardinal Anders Arborelius till SVT Nyheter i veckan.

Antastade en annan man

Den andre prästen arbetade i Sverige mellan 2003 och 2004 och antastade då en annan man. Han ställdes till svars för detta, och uppmanades att söka behandling. Han fick också veta att han inte kunde vara kvar i Sverige, enligt kardinal Anders Arborelius .

De två prästerna har av allt att döma fortsatt arbeta inom katolska kyrkan. En av de två prästerna har, enligt SVT:s granskning, troligen fortsatt att arbeta med barn och unga i bland annat Indien och Kenya.

När SVT frågar om kardinalen vet var denne präst exakt befinner sig, svarade han:

– Ja, vi hörde att han var i Afrika, men vi utgick ifrån att hans överordnade skulle se till att detta inte hände igen.

Frågade SVT-reporter om hon vill ha sex

Mycket tyder dock på att det olämpliga beteendet hos prästen har fortsatt, för när SVT:s reporter lyckas få fatt i den aktuella prästen, svarar prästen på reporterns frågor om vad han gjorde i Sverige, genom att själv fråga om hon vill ha sex.

Den andre prästen sändes från Malmö till Oslo. Enligt katolska kyrkan i Norge har han anklagats för övergrepp mot ett barn och en tonåring.

I reportaget i SVT ställdes kardinal Anders Arborelius till svars för kyrkans ansvar när det gäller att förhindra olämpligt och kriminellt beteende av präster. Kardinalen betonade att det "måste finnas större möjlighet att kontrollera" vad som sker när en präst varit i ett annat stift och betett sig olämpligt. Kardinalen sa också att kyrkan vill att "i princip allt" ska polisanmälas, om inte offret sätter sig till motvärn.

– Men vi behöver hitta ett bättre samarbete mellan polis och kyrka. Också på det internationella planet. Det finns en risk att man försvinner i tomma intet om det inte finns någon kontroll.

Övergången mellan olika stift och informationen runt denna övergång måste bli bättre, sa kardinalen.

– Just den här övergången är en sådan punkt som vi behöver ytterligare skärpa oss för att det inte ska kunna ske.

Läs mer Katolska kyrkan i Sverige inrättar ett barnskyddsombud

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter