27 juli 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Regnskogen och Amazonas urbefolkning i centrum vid påvens toppmöte

Det brinner i Amazonas, och just nu pågår ett extrainkallat påvligt möte om läget i den utsatta regnskogen. Men även i relationerna mellan katolska kristna och evangeliskt kristna har det hettat till rejält a propå den "integrerade ekologi" som påven manar till.

I söndags inleddes den synod - biskopsmöte - som påven har kallat till om situationen i Amazonas. "Amazonas - nya vägar för kyrkan och en integrerad ekologi" samlar 185 röstberättigade så kallade synodfäder, varav de flesta är biskopar. Med på mötet finns också representanter för urbefolkningar, internationella experter, klimatforskare, samt Ban Ki Moon, tidigare generalsekreterare för FN.

Bakgrunden till mötet är den senaste tidens många larm om bränder i Amazonas, och en skövling av regnskogen som inte bara drabbar känsliga ekosystem, utan även urbefolkningen.

När påven invigningstalade pratade han om eld - men en annan typ av eld än den som drabbat Amazonas:

"Jesus kom inte för att bringa en aftonbris utan eld till jorden", sa påven och citerade sin företrädare Benedictus XVI. Påven vände sig också till Amazonas urbefolkning, och talade om att de bär på mycket lidande och hoppas på "evangeliets befriande röst".

Ser biskoparna som fiender

Franciskus tog också upp den missionsverksamhet som kyrkan bedrivit i Latinamerika och erkände att det funnits fel och brister. Ofta, sa han "erbjöds inte Guds gåva, utan den påtvingades". Han sa vidare att det i dag finns en ny typ av kolonisation, som representeras av girighet.

Brasilien - det land där största delen av Amazonas ligger i - är ett till stora delar katolskt land. Men radikala pingströrelser har under senare tid lockat allt fler. Bland annat har sittande presidenten Jair Bolsonaro lämnat katolska kyrkan till förmån för en pingstkyrka. Och Bolsonaro har inget till övers för katolska kyrkans "integrerade ekologi". Tvärtom ser han biskoparna som fiender till den högernationalistiska politik han för.

Att flera världsledare kritiserat Bolsonaro för skövlingen av regnskogen - som tilltagit sedan Bolsonaro tillträtt - har hittills inte haft avsedd verkan. Bolsonaro har anklagat en av kritikerna, Frankrikes Emmanuel Macron, för att ägna sig åt "nykolonialism".

Det är ett upphettat debattklimat, också mellan kristna, skriver tidningen Evangelical Focus.

"Tyvärr lever vi just i en tid av politisk polarisering", säger Beto Barros, generaldirektör vid den paraplyorganisation som samlar delar av de evangeliskt kristna i landet, Evangeliska Alliansen Brasilien, till Evangelical Focus.

Kamp mot korruptionen

Evangeliska alliansen kommer nu med en försiktigt hållen kritik av regeringen, samtidigt som man också försvarar den av presidenten förda politiken. Till försvar för regeringen framhåller man att regeringen har tagit fajten mot korruptionen i hela landet, inbegripet Amazonas. " I Amazonas finns stora ekonomiska intressen av skiftande art och dessa intressen avslöjas nu av regeringen. Detta har retat upp människor, både politiker, icke-statliga organisationer och internationella företag", säger Evangeliska Alliansen.

När det gäller de ökande bränderna i Amazonas har president Bolsonaro talat om "lögner" i pressen. Evangeliska Alliansen betonar att bränderna visserligen ökar, men att det alltid med jämna mellanrum brinner i Amazonas, något som man bör komma ihåg. Men, säger Alliansen, det verkliga problemet är de områden som har avskogats. Det är där bränderna ökar, och det är där bränderna blir allvarliga.

I augusti publicerade Evangeliska Alliansen ett uttalande där man konstaterade att det nu är viktigt att skapelsen sätts i centrum och att "bevarandet av Amazonas måste ges stor vikt för att balansera klimatet i världen".

Tuffare lagar

Här ställer sig Alliansen snarast på katolska kyrkans sida och talar om att skövlingen av skogen måste stoppas. Det behövs, säger Alliansen, "tuffare lagar" för att ta itu med avskogningen.

Beto Barros förklarar varför lagstiftningen måste skärpas: "Det görs stora eftergifter när det gäller de lagar som finns i dag. Myndigheterna har utfärdat böter i miljonklassen, men sedan överklagar individer eller företag till domstolarna och dessa böter betalas inte eller reduceras".

Katolska kyrkans synod om Amazonas pågår under tre veckor i Vatikanen och avslutas den 27 oktober.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar