Kultur

Bibelns växter och djur illustreras i nytt uppslagsverk

I den spanska uppslagsboken finns 300 växter och djur som nämns i Bibeln, presenterade med hjälp av 800 bilder. Här kan man läsa om växters och djurs historia och även om deras betydelse i dåtidens dagliga liv.

Bakom verket ”Diccionario Enciclopédico de animalas y plantas de lade Biblia” står biologen och teologen Antonio Cruz. Han har själv tagit bilder till boken under sina resor till det Heliga landet under fyra decennier. I boken berättar författaren om växternas och djurens historia, men han anknyter också till den symboliska betydelse arterna kunde ha bland Israels folk. Encyklopedin har också en rad teologiska referenser invid de talrika exempel på hur och var växter och djur finns med i bibeltexterna.

Felöversatt

Ibland har översättningen av arterna blivit mindre adekvat, konstaterar författaren i en artikel i Evangelical Focus.

– Till exempel hade europeiska översättare aldrig sett hyraxarna (klippgrävlingar) i Det heliga landet, och därför felöversatte de ordet ´shaphan´ med ´kanin´, berättar han.

I boken får man också veta mer om vilka djur och växter som ingick i tidigare offerceremonier, samt vilka som sågs som viktiga näringsgivare.

Bakom verket ”Diccionario Enciclopédico de animalas y plantas de lade Biblia” står biologen och teologen Antonio Cruz. Han har själv tagit bilder till boken under sina resor till det Heliga landet under fyra decennier. I boken berättar författaren om växternas och djurens historia, men han anknyter också till den symboliska betydelse arterna kunde ha bland Israels folk.

Första i sitt slag

Verket är det första i sitt slag på spanska, och något liknande uppslagsverk finns inte heller på engelska. Därför planerar förlaget Clie att nu ge ut en översättning på engelska. ”Boken är viktig för alla som vill studera Guds Ord”, menar förlaget, som menar att uppslagsverket kan användas både i studier och för undervisning/predikan.

Fler artiklar för dig