29 november 2021

En tidning på kristen grundAsyl

Att ge papperslösa människor amnesti skulle innebära att de får möjlighet att etablera sig och börja bidra till samhället, skriver Karin Asplund.

Barmhärtighet kan också bestå i att vi tar emot det antal personer som vi kan integrera i vårt samhälle, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD).