29 november 2021

En tidning på kristen grundHederskultur

Att blunda för hederskulturen får den inte att försvinna, skriver Erik Lundström.