27 november 2020

En tidning på kristen grundTeologi

Hur kan vi försvara denna tystnad, skriver Holger Nilsson.

Jag efterfrågar ett ödmjukt och respektfullt samtal kring bibeltexterna, skriver Lukas Hagel.

Det mellanmänskliga förhållandet är starkt hotat av de tekniska framstegen, skriver T. Peter Ljung.