130 flyktingar besöker konferensen

Husbondliden. Cirka 130 flyktingar, varav de flesta är nya i tron, är med på konferensen för första gången.
– Vi vill att de ska få undervisning på sitt eget språk och möjlighet att träffa andra i samma situation, säger Christian Mölk, pastor i Timrå, med stor erfarenhet av arbete bland flyktingar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Många pingstförsamlingar i Norrland är numera mångkulturella. Men det har inte gjort avtryck på Lapplandsveckan där majoriteten av besökarna är födda och uppväxta i Sverige.

Men kanske är det på väg att förändras. Inför årets konferens gick en uppmaning ut till församlingarna att underlätta för flyktingar att komma. Det har gett omedelbar effekt.

I veckan anlände två abonnerade bussar. Ombord fanns ungefär 130 flyktingar från ett 20-tal pingstförsamlingar i bland annat Umeå, Skellefteå, Jörn, Boden, Kalix och Övertorneå.

Hans Wikström, pastor i Härnösands pingstförsamling, är en av ledarna som följt med. Han är på plats tillsammans med ett 15-tal afghaner.

– Vi tycker det är viktigt att de får känna på hur det fungerar på Lapplandsveckan, som betyder så mycket för så många, säger Hans Wikström när vi möts utanför ett av tälten där de sover.

Språkkafé i kyrkan

Härnösand är en av de orter som tagit emot flyktingar i den våg som följt efter den arabiska våren. De flesta kommer från det muslimska Afghanistan.

– Genom ett språkkafé i kyrkan har vi fått kontakt med många afghaner. Där träffar de människor som bryr sig och som vet hur det svenska samhället fungerar, förklarar Hans Wikström.

– Många är nyfikna på vilka vi är och vad vi tror på. Och när de själva kommit till tro är de fantastiska evangelister som gör att fler blir intresserade av kristen tro.

Under de senaste ett och ett halvt åren har ett 20-tal afghaner tagit emot Jesus, blivit döpta och kommit med i församlingen.

– De har varit en rejäl vitamininjektion för hela församlingen, säger Hans Wikström.

Integrationsfrågan ligger högt på dagordningen i de församlingar som haft glädjen att få se flyktingar komma till tro.

– Afghanistan har en lång historia av inbördeskrig. Många är analfabeter och har under sin flykt utsatts för umbäranden som är svårt att föreställa sig för oss som lever i fred och frihet, berättar Hans.

Nätverket Älska Norrland

Christian Mölk är en av dem som drivit på för att flyktingarna skulle komma till Lappis. Han är aktiv i Älska Norrland, ett nätverk där pingstförsamlingarna i Norrland samarbetar och som tog initiativet.

– Det är inte första gången flyktingar kommer till Lappis. Men i organiserad form kanske det är första gången, säger Christian Mölk.

Varför har pingstförsamlingar i Norrland lyckats så bra med att nå flyktingar med det kristna budskapet?

– Norrlänningar är bra på att bjuda hem dem. Det är i gemenskapen integrationen föds. Precis som vi gillar de flesta flyktingar att dricka te och kaffe och det är en bra utgångspunkt för att dela livet med varandra, menar Christian Mölk.

Ger förtroende

Hans Wikström håller med och berättar att pingstförsamlingen i Härnösand utsett två av de kristna afghanerna till ledare för gruppen.

– Att ge förtroende är utvecklande och ger mycket tillbaka. Dessutom är det svårt att kommunicera eftersom vi inte kan farsi eller dari och de inte hunnit lära sig så mycket svenska.

I år ligger fokus just på farsi- och dari-talande från Afghanistan och Iran. Planer finns på att kommande år ge andra språkgrupper samma möjlighet.

– Det här känns rätt i tiden. Vi ser det inte som en engångshändelse utan som att en process där vi prövar oss vidare.