17 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt


Debatt

Jesus jagade aldrig resultat

När fokus i en församling går från relation till resultat och mål påverkar det församlingskulturen negativt, skriver Åsa Kristensson.