Debatt

Det är svårt att förstå fördömanden och avståndstaganden av pingstvänner när det nyligen blev känt att ärkebiskopen ska tala på Nyhem, skriver Claes Waern.


Synen på den enda demokratin i Mellanöstern, Israel, röjer en tydlig och högst onyanserad antiisraelisk hållning, skriver Kjell O. Lejon.