22 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt
Pacifism är inte en passiv acceptans av våld utan en övertygelse som genom ord och handling bidrar till att förändra orättvisor, skriver Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen.