20 april 2021

En tidning på kristen grund
Unga och kyrkanKristna folkhögskolor kan få extra miljoner

I vårbudgeten kommer regeringen med en extra satsning för folkhögskolor. "Det här är pengar som kommer att göra otroligt mycket nytta", säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Dagen.