Bjereld ska utreda stöd till trossamfund

Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, får i uppdrag av regeringen att utreda det statliga stödet till trossamfund.
Målet är att ta fram nya kriterier för hur detta stöd delas ut vilket förhoppningsvis ska göra det enklare för samfunden att veta om vad som krävs av dem för att tilldelas stöd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!