15 juni 2021

En tidning på kristen grund10553 resultat för ”Svenska kyrkan”

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.

Det finns mycket att inspireras av i den ekumeniska gemenskapen, skriver Christian Braw.

Kyrkan tar till en oväntad åtgärd för att nå ut till en av samhällets mest sårade grupper – besvikna kyrkomedlemmar som vill lämna, men ändå vara kvar.

Frida Park: Det måste gå att ställa frågor om vad inkluderingsivern leder till.

“Januaripartierna” har förslagit ett obligatoriskt språktest för den som vill bli svensk medborgare. Men Svenska kyrkan avstyrker förslaget.

Kommentar: Pekar på att det finns ett systemfel som måste åtgärdas.

Det är ovanligt med dopgravar i Svenska kyrkan, men här byggs det en för att fler ska döpa sig i vuxen ålder.

Svenska kyrkan tjänar hundratals miljoner på aktier - men den etiska lämpligheten ifrågasätts.

I takt med att kunskaperna i svenska blir sämre försvåras möjligheterna att förkunna evangelium, skriver Gunvor Venngren och Kjell O Lejon.

Act Svenska kyrkan har beviljats stöd på tio miljoner för att hjälpa till i två humanitära kriser.