03 augusti 2021

En tidning på kristen grund10614 resultat för ”svenska kyrkan”

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.

På tio år har gudstjänstbesöken i Svenska kyrkan halverats. Nu behövs det en haveriutredning, menar Frimodig kyrka.

Det finns mycket att inspireras av i den ekumeniska gemenskapen, skriver Christian Braw.

Nödhjälp och bistånd räcker inte. Svenska kyrkan måste också aktivt börja missionera. Det menar Frimodig kyrka, som tänker driva frågan om en ny missionsorganisation i kyrkovalsrörelsen.

Gigantiska batterier kan bli framtiden för Svenska kyrkan - och ge årlig mångmiljonbesparing.

Kyrkan tar till en oväntad åtgärd för att nå ut till en av samhällets mest sårade grupper – besvikna kyrkomedlemmar som vill lämna, men ändå vara kvar.

Frida Park: Det måste gå att ställa frågor om vad inkluderingsivern leder till.

“Januaripartierna” har förslagit ett obligatoriskt språktest för den som vill bli svensk medborgare. Men Svenska kyrkan avstyrker förslaget.

Kommentar: Pekar på att det finns ett systemfel som måste åtgärdas.

Det är ovanligt med dopgravar i Svenska kyrkan, men här byggs det en för att fler ska döpa sig i vuxen ålder.