03 augusti 2021

En tidning på kristen grund1549 resultat för ”sveriges kristna råd”

I väntan på den stora internationella konferensen om receptiv ekumenik, anordnar Sveriges kristna råd en digital förkonferens den 17 juni.

Du har rätt att kränka andra, men ökar den nödvändiga förståelsen och respekten för människor genom att kränka och häda, skriver Karin Wiborn.

Under begravningar får maximalt 20 personer närvara. Men utöver det undantaget tänker SKR, trots påtryckningar, inte begära några lättnader i coronarestriktionerna.

Sveriges kristna råd har undersökt hur vanligt det är att kristna skolelever upplever sig vara kränkta på grund av sin tro.

Det går att kombinera ett strategiskt missionsarbete med att odla goda relationer med den intilliggande moskén eller synagogan, skriver Wanja Lundby-Wedin, Daniel Tisell och Björn Cedersjö.

Daniel Alm: Det går att mötas trots olika teologiska uppfattningar.

På årsdagen av ljusmanifestation för asylsökande konvertiter i flera städer.

Inför FN:s kommande granskning av mänskliga rättigheter i Sverige vill kyrkoledarna peka på fyra problemområden, inte minst hanteringen av asylsökande konvertiter.

Vid årsskiftet blir barnkonventionen lag och nu lyfter Sveriges kristna råd fram vikten av att ta fasta på konventionens texter om barns rätt till andlighet och religionsfrihet.

Karin Wiborn, SKR: Det är löjeväckande anklagelser. Lars Enarson ljuger helt enkelt.