Debatt

Sveriges alla barn har rätt till en personlig tro

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt till en personlig tro.

Det är en rättighet som inte har fått så stor uppmärksamhet i Sverige, men som vi som kristna barnledare vill lyfta fram under konferensen ”Jesus till barnen” nu i helgen (6–8 mars) i Jönköping.

Om barn ska få en tro på den treenige Guden behöver de få kunskap om vem denne Gud är. Detta sker när de får undervisning utifrån Bibeln i både teori och praktik. Vuxenvärldens ansvar för detta behöver ständigt aktualiseras, och som ledningsgrupp för barnledarkonferensen önskar vi att detta ansvar ännu tydligare kommuniceras i våra församlingar.

Till stor del kan man säga att det handlar om attityder. Är barnen att räkna med i dag, eller behöver de uppnå en viss ålder för att deras röst ska förtjäna att bli hörd? Betraktar vi dem som andliga individer, eller tror vi att de bara kan ägna sig åt pyssel när de vuxna deltar i gudstjänsten? Är barnen dagens eller morgondagens församling? Och hur tänker vi om barnen till de föräldrar som inte har något kristet engagemang – vem ska ge Jesus och Bibelns berättelser till dem?

Som vuxna behöver vi verka för att barnens röst och tjänande blir bekräftat i församlingens mitt. Att tidigt känna sig sedd och bekräftad ökar ansvarskänsla och ägandeskap, något som den kristna kyrkan behöver ta till vara på. Därför har vi också inbjudit ett antal samfunds­ledare till konferensen, med förhoppningen att dessa ska bli sporrade kring det som är konferensens ärende.

Under dagarna kommer vi att lyfta dessa frågor på en mängd olika sätt. Vi kommer att utmana och uppmuntra, och vi kommer att ge utrymme för såväl undervisning som reflektion. Hur kan vi som Kristi kropp låta olika generationer bidra med sina gåvor, kunskap och erfarenhet? Om vi ska fortsätta att utvecklas och växa i Sveriges kristenhet behöver denna fråga få praktiska konsekvenser för våra församlingars verksamhet.

Praktisk kristendom är vad Sverige behöver. Men för att kunna ge det, behöver vi "rustas" med den kärlek som bara Jesus kan ge. En kärlek som är både utgivande och attraherande för dem som har fått chansen att komma i kontakt med den!

Låt oss tillsammans, sida vid sida från olika kristna traditioner, göra allt vi kan för att Sveriges barn ska kunna ta del av sin rätt: rätten till en personlig tro.

Som vuxna behöver vi verka för att barnens röst och tjänande blir bekräftat i församlingens mitt.

NATIONELLA SÖNDAGSSKOLNÄTVERKET

Marie-Louise Alsäter, SAU

Marina Andersson, Pingst Ung

Anette Axelsson, Livets ord

Olof Edsinger, Salt

Anna Ekvall, EFK

Maria Furusand, EFK

Lennart Henricsson, Youngsters

Carina Josefsson, Pingst Jönköping

Malin Kindvall, SAU

Nanne Näslund, Salt

Susanne Olofsson, EFK

Kristina Runeson, ELM Syd

Hanna Smedjegård, Frälsningsarmén

Magnus Sternegård, Equmenia

Ingela Wahl, King's Kids

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig