05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Carl-Henric Jaktlund svarar: Dagen släpper fram olika perspektiv

Texter som uttrycker en annan uppfattning har publicerats vid en rad tillfällen.

Dagen har på ledarplats tagit väldigt tydlig ställning kring flyktingpolitik, men på debattplats släpper vi fram andra uppfattningar än tidningens egna, och det gäller även i frågan om flyktingsituationen.

Men har det inte varit klar övervikt på debatt- och insändartexter som är positiva till en generös flyktingpolitik? Jo, på grund av att fler sådana skickas in till oss.

Texter som uttrycker en annan uppfattning har dock publicerats vid en rad tillfällen, både som fristående artiklar och som repliker på andras texter (exempelvis publicerades repliker på nämnda pastorsupprop, samt på en tidigare debattartikel om SD och kristen tro av Stefan Swärd).

Vad gäller de nio kyrkoledarna som Mats Wallin refererar till så var Dagens uppmaning till dem enkel: Skriv om det som ligger överst på ditt hjärta rörande flyktingutmaningen. De hade alltså möjlighet att uttrycka sig fritt, så deras tämligen samstämmiga svar är snarare bevis för att stödet för en generös flyktingpolitik är stor inom kristenheten än för en smal åsiktskorridor i Dagen.

Olika uppfattningar i frågan kommer även fortsättningsvis att släppas fram, allt annat vore att gå emot vår policy för debatt- och insändarsidorna.

Carl-Henric Jaktlunddebattredaktör

Carl-Henric Jaktlund

Carl-Henric Jaktlund är nationell ledare för Alpha Sverige och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar från Debatt