Debatt

Guds ord gav slaven mänskliga rättigheter

Vi lever i det nya förbundet och står inte under Mose lag.

Kent Johansson, låt mig försöka­ besvara din fråga i Dagen om ifall Bibeln kan anses ordagrant inspirerad av Gud trots bibeltexter det kan vara svårt för oss att förhålla sig till (Dagen 13/1)

Utifrån vårt upplysta perspektiv kan jag hålla med om att Bibeln innehåller texter som förbryllar en modern läsare, ja till och med får oss att känna bestörtning. Eftersom du nämner slaveri, så låt oss ta det som exempel.

I Mellanöstern för 4000 år sedan var slaveri en del av samhället och kunde vara fruktansvärt för den som tvingades till det på grund av krig eller fattigdom.

En slav var slavägarens ägodel och kunde behandlas efter eget godtycke, utan att några mänskliga rättigheter stod i vägen för piskan.

Visst fanns det kungar och lagar som såg till att det fanns någon form av ordning, men respekten för mänskligt liv och mänskliga rättigheter var minst sagt bristfällig.

Mitt i denna värld skapar Gud ett nytt folk där han ska vara kung och där hans lagar ska gälla. Gud skiljer Israel från de andra ogudaktiga folken runt omkring och förser dem med Mose lag, som är Guds instruktioner för hur Israel ska förhålla sig till den värld de lever i.

Tack vare Mose lag blev ett godtyckligt och laglöst slaveri omöjliggjort i Israel. Tack vare Mose lag fick slaven mänskliga rättigheter som ägaren var tvungen att leva upp till. Tack vare Mose lag kunde slaven till och med få det bättre hos ägaren än i frihet. Utifrån dåtidens syn på slaveri skapade alltså Guds ord genom Mose lag mänskliga rättigheter som blev en avsevärd förbättring för slaven.

Gud stoppade alltså inte slaveriet, men såg till så att det sköttes humant, eller med andra ord: Genom Mose lag bringade Gud ordning i det kaos som rådde. I en värld där slaveri var en del av samhället säkrade Gud slavens rättigheter och tvingade ägaren att ta ansvar. På så sätt kunde de andra folken runt omkring se hur Israel behandlade sina slavar och förstå att Gud bryr sig om alla människor och vill att alla ska behandlas väl. När Israel lever enligt Mose lag blir Israel därmed ett ljus i en mörk värld och ett vittne om Guds kärlek till alla människor, även slaven.

Så ja, detta är Guds ord till sitt folk Israel och vi kan lära oss mycket om Gud via även dessa svåra texter, men det betyder inte nödvändigtvis att detta är Guds instruktioner till oss i dag. Vi lever i det nya förbundet och står inte under Mose lag.

Christian Mölk,

pastor i Timrå Pingst

Fler artiklar för dig