Att inte påverka dem är att svika barnen

Vi behöver självständiga barn, men föräldrarna är inte problemet, utan kompistryck och kommersiella krafter. Det skriver Alf B Svensson och Cilla Stjernberg i en replik till Margó Ingvardssons förslag om tolvårsgräns för religiös påverkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Margó Ingvardsson tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet vill i en debattartikel i denna tidning att staten ska förbjuda alla föräldrar och trossamfund att utsätta barn för religiös utövning före tolv års ålder. Då tror hon att vi skulle få fler självständiga och kritiskt tänkande barn. Hur staten skulle övervaka att lagen följs går hon emellertid inte in på. Ska lärarna kolla om alla muslimska flickor som kommer till skolan med slöja gör det helt frivilligt? Eller fråga om de tvingats till det av sina föräldrar? Ska de i så fall anmäla föräldrarna till socialförvaltningen för misstanke om religiösa övergrepp?

Att tro att man genom statliga direktiv kan hindra föräldrar att påverka sina barn är ett bevis på och man inte vet vad man talar om. Vi föräldrar påverkar våra barn varje sekund under hela livet från det den dag de föds. Antingen vi vill det eller inte, är medvetna om det eller ej. Vi påverkar våra barn inte bara genom våra ord utan genom hela vårt sätt att leva. Enda möjligheten att skydda barn från vår påverkan är att förse dem med ögonbindlar och hörselskydd som de bara får ta av sig när de går hemifrån.

 

Att både vuxna och barn utsatts för andliga övergrepp som ibland är rena andliga våldtäkter är inget vi kan förneka. Det ska både samhället och kyrkan på allt sätt bekämpa. Men att förbjuda föräldrar och trossamfund att ge barn andlig vägledning är en helt annan sak.

Det verkar som att Margó Ingvarsson inte läst FN:s barnkonvention. Eller så gillar hon den inte. Där står nämligen att barn, vilket rimligtvis även gäller de under tolv år, har rätt till en andlig och moralisk utveckling. Föräldrar har också rätt att ge barnen ledning på det området. De har emellertid inte rätt att tvinga på barnen sin tro eller otro. Antingen de är kristna eller uttalade ateister och med i Förbundet Humanisterna.

Efter att under hela livet ha arbetat som psykolog och varit aktiv inom frikyrkan vill påstå att jag har god inblick i hur föräldrar där påverkar sina barn. Det största bekymret i dag är inte att föräldrar är alltför tydiga i den andliga vägledning de ger. Utan att de inte tar sitt ansvar och i stället delegerar den uppgiften till pastorn, barn - och ungdomsledarna. Jag har också haft kontakt med flera barn där föräldrarna tillhör Jehovas Vittnen. De har enligt min uppfattning utsatts för så stark påverkan att det gränsar till religiös indoktrinering. Jag misstänker också att vissa fundamentalistiska muslimer i vårt land inte respekterar barnens rätt till tanke och trosfrihet.

Jag håller med Margó Ingvardsson om att vi behöver fler självständiga och kritiskt tänkande barn och ungdomar. Men det största problemet i dag är inte att barn inte vågar ifrågasätta sina föräldrar. Det var det för 50 år sedan. Problemet är i stället att våra barn är så hårt styrda av sina kompisar och så indoktrinerade av reklamen, ungdomskulturen och de kommersiella krafterna att de har svårt att göra egna självständiga val.

 

Att följa Margó Ingvardssons förslag och inte vägleda våra barn utifrån den tro och de värderingar vi har är att svika våra barn. Då skulle ännu fler tjejer tro att det de måste snygga, smala och sexiga. Då skulle fler killar att tro att en riktig karl är cool, hård och häftig. Då skulle våra barn frestas att tro att lycka kan köpas för pengar och den som har mest prylar och pengar när han dör har vunnit. När det bästa i livet är gratis – kärlek, vänskap och hållbara relationer. Värderingar som är kärnan i vår kristna tro. Värderingar som jag tror att även Margó Ingvardsson värdesätter.

Alf B Svensson, Leg psykolog

Cilla Stjernberg, projektledare för Pingst relations- och familjesatsning Tillsammans

 

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg