Bra byta namn till Kristna seniorer

På kristen grund går det inte att ställa äldre – och inga andra – människor mot varandra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alltför ofta föreslås en organisations namnbyte som enda lösning när det istället ska handla om nytänk och mobilisering.

Men för RPG, som nu föreslås byta namn till Kristna seniorer, är det relevant.

För exempelvis PRO, Svenska Kommunalpensionärers förbund, SPF med flera handlar det i första hand om pekuniära pensions- och fördelningsfrågor med förankring på den politiska vänster-högerskalan.

Sådana frågor påverkar naturligtvis prioriteringar och fokus även för RPG/Kristna seniorer. Dock med den avvikelsen att den vilar på en uttalad ideologisk grund (kristna värderingar) till skillnad från exempelvis PRO och SPF vars förtroendevalda har sin tydliga partipolitiska hemvist i överensstämmelse med dessa intresseorganisationers rötter.

På kristen grund går det inte att ställa äldre – och inga andra – människor mot varandra. Tvärtom blir uppgiften att mödosamt och uthålligt granska och föreslå rättvisa reformer i den vardag som rör alla äldre.

En randanmärkning: Beskriv inte nya RPG/Kristna seniorer som ”en opolitisk organisation”. Det är självklart en partipolitiskt obunden politisk organisation på kristna grundvärderingar. Stort lycka till!

Ulf Lönnberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner