Elva präster: Det finns risk att nattvardens innebörd urholkas

Kan man fira nattvard hemma framför skärmen? Det beror på om man har en symbolisk eller sakramental syn på nattvarden, skriver elva präster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!