Håll fast vid den klassiska dopsynen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Har följt tankarna om tro och dop i Dagen. Att bredda församlingsporten och såga ner trösklarna för att medlemmar med bland annat olika dopsyn ska välkomnas görs förmodligen i all mänsklig välvilja. Nej, vi har ingen rätt att döma/fördöma andra i Kristus troendes sätt att följa Kristus i tillbedjan och liv! I stället bör vi se rikedomen i att ha annorlunda tänkande trossyskon, vi är alla begränsade i vår Gudsdyrkan. Så länge vi utan all överlägsenhet kan möta alla kristna som Guds barn i innerlig glädje och endräkt och kärlek till Jesus och varandra uppbär vi bäst Kristi lag (Gal. 6:2).

Men: vi har som pingstvänner ansvaret och rätten att predika det vi har upplevt i tro och vad efterföljelsen betyder för oss, vad som känns viktigt och heligt, inklusive vår dopsyn.

Barndopet praktiserades inte på apostlatiden vad jag kan förstå enligt Bibeln.  

Barndop började praktiseras först på 200~400 efter Kristus i Romarriket. De första kristna inklusive Jesu lärjungar, som följde Jesu bud blev förföljda, torterade och fängslade under de första århundradena. Därefter följde en väckelse över hela det Romerska riket. Den kristna församlingen växte enormt och församlingen blev med tiden en etablerad kyrka. Den tidigare förföljda, nu mäktiga kyrkan ingick en ohelig allians med statsmakten och kyrkan blev en statskyrka. Kyrkolärarna kunde nu med statsmaktens stöd och välsignelse genomdriva att barndopet blev allmän lag. Detta beslut togs säkert av omtanke om människorna. Alla skulle med.

Dock blev denna kyrka därmed en förföljare av apostoliska väckelsekristna. Man kan påstå, i våra dagar, att barndopet vilar på tradition och en historisk grund, men vilar den biblisk grund? Barndopet tillskrivs i en del sammanhang en ”frälsande kraft”. Risken är uppenbar att man kan närma sig en kristendom utan Kristus.

Jag kan se paralleller till vår tid. Man kan vara en brinnande kristen i många olika kontexter. Det är aldrig vår sak att döma den enskilda människan. Pingstväckelsen bör dock hålla kvar vid sin raka bibeltrogna syn på dop och efterföljelse och inte gå mot en ”diversifierad” teologi.

Jan-Bertil Widmark, Linköping

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX