Jesus vill att vi ska bry oss om skapelsen

Som en röd tråd genom evangelierna ser vi hur Jesus bryr sig om människornas behov – mat vatten, hälsa och andliga behov.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Matteus 25 tillmäts vår omsorg om vår nästa vad gäller mat, vatten med mera en avgörande roll när våra liv ska granskas på den yttersta dagen. Omsorgen om nästan är också inbyggd i den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra för dem” Detta är Guds vilja!

När folk svälter har vi ett kristet ansvar att bistå med mat. Men frågan är om vi ska skicka nödhjälp till de utsatta varje gång eller om vi snarare ska adressera bakomliggande orsaker till matbristen. Det ligger helt i linje med Jesu intentioner att vi bryr oss om Guds skapelse – om ekosystemen som vi har fått att förvalta – så att de kan producera mat och vatten till alla.

På samma sätt har vi ett ansvar att inte fördärva klimatet så att människor blir lidande. Jesus stillade stormen på Genesarets sjö. I dag finns inte Jesus i mänsklig gestalt på jorden, men vi som kristna får – med Jesus som förebild – bidra med mat och vatten till de som är nödställda.

Vi är också kallade att stilla stormen på livets hav, vare sig det handlar om ett skenande klimat, oro eller andlig behov som djupast sett bara ett möte med Jesus kan stilla.

Anders Ölund, agronom

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå